АДИСС Лаб предлага услугата:

Анализ на данни на клиента

Услугата може да бъде извършвана и при клиента, т.е. данните не напускат офисите му от съображение за сигурност.

При анализът се използва средството BITool, което впоследствие се предоставя на клиента със съотвените настройки за последващо изпълнение на анализите и разработването на нови такива.

При интерес, моля свържете се с нас!