ОБОБЩАВАНЕ НА ДАННИ ЧРЕЗ МНОГОМЕРЕН КУБ

BITool обобщава данните, като строи n-мерен куб. Измежду полетата на извлечените данни, съставителят на куба избира:

  • Фактите за обобщаване (например сума, тегло, площ, брой и т.н.), и
  • Измеренията, по които да се обобщават фактите (например година, месец, отдел, артикул, клиент, служител и т.н.).

Веднъж дефиниран, кубът може да бъде препострояван за нова извадка от данни.

             

Съхраненият куб осигурява разглеждане на концентрираната информация в различни разрези чрез:

  • Смяна, изключване и включване на измерения
  • Разпукване и свиване на измерения
  • Филтриране на измерения
  • Онагледяване чрез графика
  • Промяна на начина за представяне на фактите
  • Обяснение как е получен всеки факт.

Създаването на n-мерен куб позволява потребителят да агрерира и разглежда данните независимо от формата и местоположението им.