РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДАННИТЕ

С филтрирането чрез домейни и групирането в дървовидна структура, BITool облекчава разглеждането на извлечените данни.

         

Така BITool се превръща в една информационно-търсеща система без предварително зададени критерии.

 

ВХОДНИ ДАННИ

BITool може извлича данни от всяка система, за която има ODBC драйвер (като Oracle, MS SQL Server, VFP, MySQL, Firebird и др.), както и от обикновени текстови и Excel файлове.