КАК ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ BITool

С BITool :

  • Обобщавате наличните данни
  • Сменяте, изключвате или включвате избраните от Вас измерения и дефинирате нови
  • Виждате съотношенията между стойностите графично
  • Можете да проследявате изменението на параметри във времето
  • Винаги можете да разгледате началните данни, от които е получен всеки факт
  • Получавате информационно –търсеща система без предварително дефинирани критерии за търсене
  • Експортирате извлечените данни в друг формат
  • Разпространявате обобщената информация и всеки сам може да избира разреза, от който се интересува
  • Ускорявате и подобрявате процеса на вземане на решения
Ако искате да следите развитието на Вашия бизнес, BITool Ви позволява да го правите във всеки момент.

BITool предлага мощни, гъвкави и динамични средства за лесно анализиране на големи масиви от данни. Възможността веднага да се види как е получена обобщената информация позволява анализ на всяка ситуация. Опростеното филтриране на данните е прекрасен механизъм за онагледяване на търсените зависимости.

BITool дава основа за обосноваване и вземане на стратегически решения.

BITool е продукт, ориентиран към средни и малки предприятия и организации с разнообразни профили на дейност. Употребата му не изисква специални познания.