ЗА НАС

АДИСС е основана през 1990 г. от д-р инж. Даню Пенкин, д-р маг. мат. Живко Ангелов и маг. мат. Димитър Обретенов първоначално като събирателно дружество. Всеки от нас има повече от 25 години опит в областта на проектирането и изграждането на информационни системи, както и в ръководенето на големи проекти, изпълнявани от колективи, включващи групи от вътрешни и външни за фирмата специалисти.

Следвайки разрастването на дейността ни, през 1994 г. беше регистрирано АДИСС Лаб ООД, в което бяха прехвърлени и разширени дейностите на фирмата.